ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
A วันที่ 10 เมษายน 2562 คณะครู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ในหลักสูตร English Program : EP โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) จ วันที่ 10 เมษายน 2562 คณะครู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ในหลักสูตร English Program : EP โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) จำนวน 50 คน ได้เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา TK Square Korat และ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เช่น TK AR : ไดโนไดโน่ ผจญภัยโลกไดโนเสาร์ไทย #tksquarekorat A วันที่ 10 เมษายน 2562 คณะครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในหลักสูตร English Program : EP / Mini English Program : MEP โร วันที่ 10 เมษายน 2562 คณะครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในหลักสูตร English Program : EP / Mini English Program : MEP โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จำนวน 70 คน ได้เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา TK Square Korat และ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เช่น TK AR : ไดโนไดโน่ ผจญภัยโลกไดโนเสาร์ไทย , ปั้นดินปลายดินสอ #tksquarekorat A วันที่ 9 เมษายน 2562 คณะครู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดแวนติสมิชชัน - โคราช จำนวน 49 คน ได้เข้าเยี่ยมชม วันที่ 9 เมษายน 2562 คณะครู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดแวนติสมิชชัน - โคราช จำนวน 49 คน ได้เข้าเยี่ยมชม Art Gallery and Exhibition และร่วมกิจกรรมเพ้นท์กระเป๋าผ้าจากสีชอล์ค ณ อุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา TK Square Korat #tksquarekorat A วันที่ 4 เมษายน 2562 สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได วันที่ 4 เมษายน 2562 สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา TK Square Korat และ Art Gallery and Exhibition #tksquarekorat A ในช่วงซัมเมอร์นี้ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ห้องเรียน STEM โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ได้เข้ามาอ่านหนังสือและชมภาพยนต์อนิเมชั่น เพ ในช่วงซัมเมอร์นี้ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ห้องเรียน STEM โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ได้เข้ามาอ่านหนังสือและชมภาพยนต์อนิเมชั่น เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้และจินตนาการของเด็กๆ ณ อุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา TK Square Korat #tksquarekorat A วันที่ 2 เมษายน 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 80 คน ได้เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยาน วันที่ 2 เมษายน 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 80 คน ได้เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา TK Square Korat และร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เช่น TK AR ผจญภัยโลกล้านปี Dino Dino , ระบายสีปูนปลาสเตอร์ #tksquarekorat A การนำเสนอข้อมูลและความต้องการจากกลุ่มเยาวชนที่เล่นสเกตบอร์ด ในการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ “ลานสเกตบอร์ด” ด้านข้าง TK Square Korat การนำเสนอข้อมูลและความต้องการจากกลุ่มเยาวชนที่เล่นสเกตบอร์ด ในการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ “ลานสเกตบอร์ด” ด้านข้าง TK Square Korat ให้มีความเหมาะสมและปลอดภัย เพื่อให้เยาวชนได้มีพื้นที่แสดงความสามารถ ใช้พลังทางบวก และสร้างแรงบันดาลใจในการเล่นกีฬาต่อไป #tksquarekorat A วันที่ 27 มีนาคม 2562 คณะศึกษาดูงานการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับวัยรุ่นและเยาวชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา กองส่งเสริมพัฒนาสุขภา วันที่ 27 มีนาคม 2562 คณะศึกษาดูงานการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับวัยรุ่นและเยาวชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา กองส่งเสริมพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ ของอุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา TK Square Korat #tksquarekorat A วันที่ 26 มีนาคม 2562 คณะศึกษาดูงานการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับวัยรุ่นและเยาวชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา กองส่งเสริมพัฒนาสุขภา วันที่ 26 มีนาคม 2562 คณะศึกษาดูงานการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับวัยรุ่นและเยาวชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา กองส่งเสริมพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ศึกษาดูงาน ณ บ้านเสมาลัย เสมาไทย รับชมละครหุ่นมือจากน้องๆ ในเรื่อง "ชุมชนสามัคคี" และ รับฟังบรรยายจาก Nicóv Botella de Arroz #tksquarekorat A วันที่ 26 มีนาคม 2562 คณะศึกษาดูงานการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับวัยรุ่นและเยาวชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา กองส่งเสริมพัฒนาสุขภา วันที่ 26 มีนาคม 2562 คณะศึกษาดูงานการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับวัยรุ่นและเยาวชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา กองส่งเสริมพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ในพื้นที่สร้างสรรค์ และชมการแสดงละครหุ่น เรื่อง “ผมผิดไปแล้ว” จากน้องๆ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา ณ Art Gallery and Exhibition รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากเด็ก เยาวชนในการพัฒนาพื้นที่ลานสเกตบอร์ด ด้านข้าง TK Square Korat
-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.015706