ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
จำนวนการเปิดอ่าน 49
ให้คะแนนสำหรับเนื้อหานี้

🤱 พี่ๆ TK ขอเชิญชวนน้องๆ มาออกแบบการ์ดสวยๆ บอกความในใจ เพื่อมอบให้กับคุณแม่ในวันแม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ ♥️ 
📍 คุณค่าของศิลปะจะช่วยส่งเสริมให้เด็กพัฒนาลักษณะนิสัยที่ดีพร้อมกัน ในทุก ๆ ด้าน ดังนี้

💛 1. ทางด้านสติปัญญา ศิลปะจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้โดยการที่เด็กได้เรียนจากการกระทำ มีประสบการณ์ตรงในการสำรวจ ค้นคว้า ทดลอง สร้างสรรค์ แก้ปัญหา สิ่งเหล่านี้จะเสริมสร้างให้เด็กเกิดปัญญา ความรู้ รู้จักการแก้ปัญหาต่าง ๆ มีความเชื่อมั่นและสามารถคิดสร้างสรรค์ในสิ่งต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง

🧡 2. ทางด้านร่างกาย การสร้างสรรค์งานศิลปะทุกชนิดจะส่งเสริมให้เด็กได้มีการเคลื่อนไหว และการใช้เครื่องมือออกแรงในการทำกิจกรรมศิลปะ ช่วยทำให้ร่างกายและกล้ามเนื้อส่วน ต่าง ๆ ได้เคลื่อนไหว ทำงานประสานสัมพันธ์กัน อันมีส่วนช่วยพัฒนาให้ร่างกายเจริญเติบโต

💙 3. ทางด้านสังคม ศิลปะเป็นสื่อให้เด็กมีโอกาสในการทำงานร่วมกับผู้อื่น รู้จักแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

❤️ 4. ทางด้านอารมณ์ ศิลปะช่วยแสดงออกและการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ เมื่อเด็กสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสำเร็จ เด็กจะเกิดความพึงพอใจ มีอารมณ์แจ่มใส มีความมั่นใจในตัวเอง 
#tksquarekorat

(แหล่งที่มา http://www.artsedcenter.com/index.php…)

 

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.010417