ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
จำนวนการเปิดอ่าน 396
ให้คะแนนสำหรับเนื้อหานี้

👉ยุทธศาสตร์ "Art Gallery And Exhibition"👈

📌ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเรียนรู้และบริการวิชาการ

⭐️เป้าหมาย สร้างเครือข่ายการเรียนรู้และบริการวิชาการทางศึกษาแก่เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป

✏️แผนงานกิจกรรม / โครงการ
1.) โครงการจัดงานศิลปะนักเรียน ครูศิลปศึกษาและศิลปินที่มีชื่อเสียง
2.) โครงการจัดนิทรรศการสำคัญชองชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น
3.) โครงการศิลปศึกษาเพื่อการเรียนรู้
4.) โครงการกิจกรรมศิลปะสัญจร
5.) โครงการกิจกรรมศิลปศึกษาเชิงบูรณาการ
6.) โครงการบริการวิชาการศิลปศึกษาสู่สากล นานาชาติ เป็นเครือข่ายโครงการร่วมกับสาขาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยในจังหวัดนครราชสีมา
#artgalleryandexhibition

 

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.005972