ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
จำนวนการเปิดอ่าน 516
ให้คะแนนสำหรับเนื้อหานี้

👉ยุทธศาสตร์ "Art Gallery And Exhibition"👈

📌ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้

⭐️เป้าหมาย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้การจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาโดยใช้งานวิจัยเป็นฐานและส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ศิลปศึกษาโดยใช้ฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น

✏️แผนงานกิจกรรม / โครงการ
1.) โครงการประชุมสัมมนางานวิจัยทางด้านศิลปศึกษา โครงการพัฒนาร่วมกับสาขาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยในจังหวัดนครราชสีมา
2.) โครงการการพัฒนาการสอนศิลปศึกษาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.) โครงการอบรมการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนทางด้านศิลปศึกษา
4.) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อศิลปศึกษาโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
#artgalleryandexhibiton

 

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.005652