ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
จำนวนการเปิดอ่าน 1,278
ให้คะแนนสำหรับเนื้อหานี้
“ งานวิจัยส่งเสริมคุณภาพแหล่งเรียนรู้ของเมืองเพื่อก้าวสู่ Lifelong Learning City. TKขอขอบคุณทุกท่านนะคะ” 1. รศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.กัญญ์ฐิตา ศรีภา
2. ดร.ธรรมนันทิกา แจ้งสว่าง
3. ดร.บุญญ์กัญญ์ จิระเพิ่มพูน
4. ดร.สิริกานต์ ไชยสิทธิ์
5. อาจารย์กานดา เรืองฤทธิ์
6. อาจารย์ศศิธร โชติกลาง
7. อาจารย์อาวุธ คันศร
8. ผอ.ไพฑูรย์ ลิศนันท์
9. อาจารย์ศิลปากร พิริยะโรจน์
10. คุณธีระ สุวรรณดี ประธานคณะกรรมการชุมชนจันทรา-พายัพ
11. คุณบุญรัตน์ พันธไชย รองประธานชุมชน
12. ผอ.นิคม เหาะสูงเนิน
13. คุณกนกรัตน์ หมั่นวาจา หัวหน้าฝ่าย TK
-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.009201