ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

 

                                      ระเบียบบริการ TK Square Korat

 

                   

   

    การยืมหนังสือ

● สมาชิกสามารถยืมหนังสือได้ครั้งละ 3 เล่ม เป็นเวลา 7 วัน โดยเติมเงินค่าประกันหนังสือในบัตรสมาชิก

           - หนังสือและสื่อการเรียนรู้ภาษาไทย 300 บาท

           - หนังสือและสื่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 500 บาท

● ค่าประกันหนังสือ สามารถขอคืนได้เมื่อคืนหนังสือเรียบร้อย

● กรณีรับเงินประกันหนังสือคืน ต้องนำบัตรสำคัญทางราชการมาเป็นหลักฐานด้วยทุกครั้ง

● หนังสืออ้างอิงและวารสารปัจจุบัน ไม่สามารถยืมได้

● สมาชิกที่ยังค้างส่งหนังสือที่มีค่าปรับ ไม่สามารถยืมหนังสือต่อได้

 

   อัตราค่าปรับการคืนหนังสือเกินกำหนด

● หนังสือและสื่อการเรียนรู้ภาษาไทย 10 บาท/เล่ม/วัน

● หนังสือและสื่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 20 บาท/เล่ม/วัน

● กรณีหนังสือหาย ปรับตามราคาจริงของหนังสือ

● กรณีคืนหนังสือเกินกำหนด ค่าปรับจะถูกหักจากค่าประกันหนังสือในบัตรสมาชิก

● หากต้องการยืมหนังสือต่อ ต้องเติมเงินค่าประกันหนังสือให้ครบตามอัตราที่กำหนด

 

   การเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ

สามารถเข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะได้ในทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์

โดยแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าได้ที่ โทร. 044 242 558

 

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.044353