ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

       บริการอินเทอร์เน็ต

1. ผู้ถือบัตรสมาชิกอุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา (TK Square Korat) สามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ต และ Wifi ได้ โดยต้องติดต่อขอรับ ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) กับเจ้าหน้าที่ ณ จุดเคาน์เตอร์บริการ

2. การใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต ผู้ถือบัตรสมาชิกสามารถใช้ได้ครั้งละ 1 ชั่วโมง หากครบระยะเวลา 1 ชั่วโมง สามารถขอใช้บริการได้อีก 1 ชั่วโมง

3. ก่อนใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรุณาลงทะเบียนการใช้งานกับเจ้าหน้าที่ที่ห้อง Office

4. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี อนุญาตให้ใช้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์แสดงสื่อต้นแบบเท่านั้น

5. เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องมีหูฟัง หากต้องการใช้ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่

6. ใช้งานด้วยความสุภาพ ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น

7. กรุณาใช้อุปกรณ์ด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย

8. หากผู้ใช้บริการส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น ทางเจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์

9. หากผู้ใช้บริการใช้งานผิดประเภทหรือทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตกหล่น จนเกิดความเสียหาย ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น

10. การใช้บริการอินเทอร์เน็ต (Wifi) ผู้ถือบัตรสมาชิกสามารถใช้บริการได้ไม่จำกัดภายในระยะเวลา 1 วัน

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.010569