ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

   การสมัครสมาชิก
 

   การสมัครสมาชิก

● ลงทะเบียน และถ่ายรูป ณ จุดลงทะเบียนข้อมูลสมาชิก
● ชำระค่าธรรมเนียม และรับบัตรสมาชิก
● การสมัครสมาชิก ต้องเตรียมบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้ง

 

     อัตราค่าธรรมเนียม

● อายุต่ำกว่า 6 ปี ฟรี
● อายุ 6-25 ปี 50 บาท/ปี
● อายุ 26 ปีขึ้นไป 100 บาท/ปี
● ชาวต่างชาติ(ใช้หนังสือเดินทางเป็นหลักฐานการสมัคร) 200 บาท/ปี
● ยกเว้นค่าสมัครสมาชิกสำหรับพระภิกษุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

 

   การต่ออายุสมาชิก

● กรณีใช้บัตรเดิม ครั้งละ 50 บาท
● กรณีใช้บัตรใหม่ ครั้งละ 100 บาท
● ต่อบัตรสมาชิกก่อนหรือหลังบัตรหมดอายุไม่เกิน 180 วัน

 

   กรณีบัตรหาย

กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกบัตรและออกบัตรสมาชิกใหม่ในอัตราค่าต่ออายุสมาชิก

 

 

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.005018